Spitsbergen

 • Miejsca
  Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Norwegia, Spitsbergen, Szwecja, Dania, Niemcy
 • Dystans
  16 000 km
 • Czas
  4 tygodnie
 • Środki lokomocji
  Samochód, Prom, Samolot

Miesięczna wyprawa miała na celu dotarcie do najdalej wysuniętego na północ miejsca w Europie. Podczas projektu realizowane były zdjęcia dokumentujące życie na Spitsbergenie. Projekt był realizowany w ramach projektu na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.